متن ترانه رضا تنابنده به نام چمدون

 متن ترانه رضا تنابنده به نام چمدون می رم از این خونه می رم با چشم خیس هر بار شوخی بود این بار شوخی نیس این منصفانه نیس از عشق ترسیدم از زندگی با تو چیزی نفهمیدم _____ غم آخرین چمدونه که همسفر شده با من به جاده میزنم اما به مقصد نرسیدن ______ هر بار با کارات […]